Articles Tagged ‘Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Selangor - Program B40’

Round Table Discussion Pembangunan Program Bagi Kumpulan Isi Rumah Berpendapatan 40 Peratus Terendah (B40)


23 November 2016 - Program Round Table Discussion Pembangunan Program Bagi Kumpulan Isi Rumah Berpendapatan 40 Peratus Terendah (B40) telah diadakan bertempat di Glenmarie Golf & Country Club ini dilaksanakan bagi membincangkan beberapa cadangan inklusif yang berfokuskan kepada kumpulan isi rumah B40 bagi merangka beberapa program Kerajaan demi membantu kumpulan ini meningkatkan pendapatan serta memperbaiki taraf kehidupan mereka. Program ini telah dirasmikan oleh YBhg. Datuk Nor Rizan bin Mohd Thani, Timbalan Ketua Pengarah ICU JPM.

Perbincangan yang diadakan adalah melibatkan beberapa sektor yang terdiri daripada jabatan/agensi kerajaan, sektor pemain pasaran (market player) dari kalangan syarikat korporat/swasta serta syarikat Badan Bukan Kerajaan (NGO). Di samping itu, perbincangan ini turut mengundang pendapat dan idea dari kalangan usahawan selebriti dari pelbagai bidang yang turut memainkan peranan penting dalam menjana ekonomi Negara.